1. تصویر پیشفرض از مطب

نوبت دهی آنلاین

زمانی جهت رزرو نوبت موجود نیست!بیوگرافی و افتخارات

سوابق حرفه ایی ، اجرایی و تحصیلی دکتر سمیرا کرباسیون
موقعیت و مشخصات مطب

آدرس مطب

اصفهان، امادگاه

تلفن مطب

03136286875

ساعات مراجعه حضوری